• ,

Technology

Header Ads

पद क्र. पदाचे नाव पदांची संख्या
1 प्राध्यापक --
2 सहाय्यक प्राध्यापक (ADULT SOLID TUMOR) --
3 सहाय्यक प्राध्यापक (ADULT HEMATOLYMPHOID) --
4 सहाय्यक प्राध्यापक (PAEDIATRIC) --
5 सहाय्यक प्राध्यापक (HEAD & NECK ONCOLOGY) --
6 सहाय्यक प्राध्यापक (GYNAECOLOGY ONCOLOGY) --
7 सहाय्यक प्राध्यापक (PLASTIC SURGERY) --
8 सहाय्यक प्राध्यापक (NUCLEAR MEDICINE) --
9 सहाय्यक प्राध्यापक (RADIODIAGNOSIS) --
10 सहाय्यक प्राध्यापक (SURGICAL PATHOLOGY) --
11 सहाय्यक प्राध्यापक (RADIATION ONCOLOGY) --
12 सहाय्यक वैद्यकीय अधीक्षक --
13 वैद्यकीय अधिकारी --


पद क्र. शैक्षणिक पात्रता वेतन
1 [i] M.D. /DNB किंवा equivalent
[ii] 08/09 वर्षांचा अनुभव
₹ 123100/-
2 [i] D.M. (Medical Oncology) किंवा equivalent
[ii] 03 वर्षांचा अनुभव
₹ 78800/-
3 [i] D.M.(Medical Oncology) किंवा D.M.(Haematology) किंवा equivalent
[ii] 03 वर्षांचा अनुभव
₹ 78800/-
4 [i] D.M.(Paediatric Oncology) किंवा equivalent
[ii] 03 वर्षांचा अनुभव
₹ 78800/-
5 M.Ch./D.N.B, 01 वर्षांचा अनुभव/M.S.(ENT), 03 वर्षांचा अनुभव/
M.S.(GENERAL SURGERY),03 वर्षांचा अनुभव
₹ 78800/-
6 [i] M.Ch.(Gynaecology) किंवा equivalent
[ii] किमान 03 वर्षांचा अनुभव परंतु 01 वर्षापेक्षा जास्त अनुभव
₹ 78800/-
7 [i] M.Ch.(Plastic Surgery) किंवा equivalent
[ii] किमान 03 वर्षांचा अनुभव परंतु 01 वर्षापेक्षा जास्त अनुभव
₹ 78800/-
8 [i] Nuclear Medicine मध्ये पदव्युत्तर
[ii] 03 वर्षांचा अनुभव
₹ 78800/-
9 [i] M.D. किंवा equivalent
[ii] किमान 03 वर्षांचा अनुभव परंतु 01 वर्षापेक्षा जास्त अनुभव
₹ 78800/-
10 [i] M.D./D.N.B किंवा equivalent
[ii] किमान 03 वर्षांचा अनुभव परंतु 01 वर्षापेक्षा जास्त अनुभव
₹ 78800/-
11 [i] M.D.(Radiation Oncology/Radiotherapy) किंवा equivalent
[ii] किमान 03 वर्षांचा अनुभव परंतु 01 वर्षापेक्षा जास्त अनुभव
₹ 78800/-
12 M.D. (Hospital Administration), 03 वर्षांचा अनुभव किंवा
M.B.B.S / B.D.S , 04 वर्षांचा अनुभव
₹ 78800/-
13 M.D. ₹ 67700/-

Post a Comment

0 Comments